Вправа 396

І. Випишіть із тексту складні речення, згрупувавши їх за типами:
а) сполучникові (складносурядні та складнопідрядні);
б) безсполучникові;
в) сполучниково-безсполучникові.

а) вчені дослідили, що вже в останньому періоді палеоліту людина подавала певного символічного значення довкіллю: сузір’ям, рослинам, тваринам. Внаслідок лексичного збагачення мови затемнювалося виражене словом первісне враження, і виникла потреба відновлення власного значення слова.

б) Середньовіччя акцентувало: символи існують як для приховання істини, так і для її виявлення, пізнання. До того ж пізнання вищої істини можливе лише на основі розкодування символічних образів: саме в них закладено знання першооснов буття.