Номер 363

1) 2 см · 3 = 6 (см) довжина прямокутника.

2) Pпрям. = 2 · (2 + 6) = 16 (см) периметр прямокутника.

3) Pкв. = 2 · 4 см = 8 (см) периметр квадрата.

4) 16 : 8 = 2 (р.) — більше Pпрям. ніж Pкв..

Відповідь: у 2 рази периметр прямокутника більше периметра квадрата.