Номер 717

a • 4 + b (гр.) — мали посадити в саду.