Номер 870

Один насос накачує 640 відер води за 8 хв, а другий — 420 відер за 6 хв. Скільки відер води накачають обидва насоси за 1 хв?

Розв’язання

1) 640 : 8 = 80 (в.) — відер накачує перший насос за 1 хв.
2) 420 : 6 = 70 (в.) — відер накачує другий насос за 1 хв.
3) 80 + 70 = 150 (в.) — накачують обидва насоси за 1 хв.

Відповідь: за хвилину обидва насоси накачують 150 відер.