Номер 1028

Запиши число 10 за допомогою найменшої кількості одиниць і знаків дій.

11 – 1 = 10.