Номер 502

Накресли в зошиті за зразком фігуру ABCD. Чи є ця фігура квадратом? Чому? Знайди периметр цієї фігури.

AB = BC = CD = AD = 1 см 8 мм;
PA = PB = PC = PD = 90.
ABCD — квадрат, бо всі сторони рівні і всі кути — прямі.
P = 1 см 8 мм · 4 = 18 мм · 4 = 72 мм = 7 см 2 мм.

Відповідь: периметр квадрата ABCD дорівнює 7 см 2 мм.