Номер 600

Обчисли. До кожної рівності на множення склади по дві рівності на ділення.

5 · 7 = 35;
35 : 5 = 7;
35 : 7 = 5;

8 · 4 = 32;
32 : 8 = 4;
32 : 4 = 8;

2 · 10 = 20;
20 : 10 = 2;
20 : 2 = 10.