Номер 700

130 • 4 = (100 + 30) • 4 = 100 • 4 + 30 • 4 = 400 + 120 = 520 (кг)

Відповідь: маса цеглин дорівнює 520 кг.