Номер 720

x – 734 = 242;

x = 242 + 734;

x = 976.

Відповідь: 976 ц буряків було викопано на полі.