Повторення. Номер 129

На скільки рівних частин поділено кожний круг?
1) 2; 2) 3; 3) 4; 4) 8.

Яку частину зафарбовано на кожному малюнку? Запишіть ці частини дробами.

1)  1 ; 2)  1 ; 3)  1 ; 4)  1 .
2 3 4 8

Складіть з даними дробами істинні нерівності.

1  >  1 1  >  1 1  >  1 1  <  1 1  <  1 1  <  1 .
2 3 3 4 4 8 4 2 8 2 8 3