Повторення. Номер 150

Нехай Надійка прочитала x книжок, тоді Тонечка у 2 рази більше, тобто 2 · x, а Даринка — на 3 книжки менше, ніж Надійка, тобто (x – 3) книжки. Разом вони прочитали 17 книжок.

Складемо рівняння:

x + 2x + (x – 3) = 17;

x + 2x + x – 3 = 17;

4x = 17 + 3;

4x = 20;

x = 20 : 4;

x = 5 (кн.) — прочитала Надійка.

2 · 5 = 10 (кн.) — прочитала Тонечка.

5 – 3 = 2 (кн.) — прочитала Даринка.