Повторення. Номер 77

Побудуй різні прямокутники, периметр яких дорівнює 12 см.

Прямокутник може мати такі розміри:
a1 = 4 см, b1 = 2 см;
a2 = 1 см, b2 = 5 см;
a3 = 3 см, b3 = 3 см.