1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Варзацька 2020 рік

Вправа 47

3. Доберіть споріднені пестливі слова до слів земля, сад, нива. Запишіть слова парами й позначте корені та закінчення.

Земл[я] — земленьк[а], сад[ ] — садочок[ ], нив[а] — нивоньк[а].

Повідомити про помилку