1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Варзацька 2020 рік

Вправа 82

Прочитай слова з ненаголошеними [е], [и]. Добери до них перевірні та запиши за зразком.

Степи́ - сте́п; 
риба́лка - ри́ба; 
листи́ - ли́ст; 
книжко́вий - кни́жка; 
вербо́вий - ве́рби; 
о́зеро - озе́ра;
петля́ - пе́тлі; 
низьки́й - ни́зько.

 

Повідомити про помилку