1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Варзацька 2020 рік

Вправа 88

2. До поданих слів доберіть перевірні. Написання яких слів потрібно запам’ятати або перевіряти за словником?
3. Запишіть слова у три стовпчики за зразком.

Ненаголошені [е], [и] перевіряю
зміною слів добором спільнокореневого слова за словником
серпи́ — се́рп вишне́вий — ви́шня ведмíдь
стежки́ — сте́жка крижи́на — кри́га дя́тел
сичí — сич милу́юся — ми́лий о́лень

Повідомити про помилку