1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Варзацька 2020 рік

Вправа 90

2. Запиши слова за алфавітом, вставляючи пропущені букви. Познач наголос. За потреби користуйся орфографічним словником.

Ведмі́дь, ве́ресень, геро́й, дива́н, дикта́нт, дити́на, дя́тел, календа́р, ки́лим, меда́ль, метро́, неді́ля, предме́т, теа́тр, чергови́й,череви́ки.

 

Повідомити про помилку