1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Варзацька 2020 рік

Вправа 93

1. Спиши слова. Виразно вимов дзвінкі приголосні звуки в кінці слів.
2. Із поданих слів побудуй та запиши речення.
3. Усно поділи виділене слово на склади й чітко назвè кожен склад. Як вимовляється дзвінкий приголосний [б] перед глухим [ц]?

1. Віз, жолудь, сад, голуб.
2. Узимку сірі горобці літечко пригадують.
3. Го-роб-ці.

 

Повідомити про помилку