1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Вашуленко

Вправа 120

2. Спиши. Виділені слова поділи для переносу по-різному.

До-рідним, дорі-дним, дорід-ним, бли-зьким, близь-ким.

Повідомити про помилку