Вправа 136

2. Що треба зробити зі словами, щоб утворити з них речення? Побудуйте речення і запишіть.

Після уроків учні нашого класу пішли до парку.