1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Вашуленко

Вправа 177

Зміни словосполучення так, щоб голосні в коренях виділених слів стали наголошеними. Запиши за зразком, вставляючи пропущені букви.

Стиглі жита — стигле жито;
орлине крило — орлині крила;
сувора зима — суворі зими;
безкраї степи — безкраїй степ;
плакуча верба — плакучі верби;
тонке стебло — тонкі стебла.

Повідомити про помилку