1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Вашуленко

Вправа 182

Прочитай слова з ненаголошеним [и], добираючи до них перевірні. У словах став наголос.

Близéнько — бли́зько;
блискýчий — бли́скавка;
величинá — вели́чний;
зимóвий — зи́ми;
вишнéвий — ви́шня;
висóкий — ви́соко;
глибóкий — гли́боко;
килимóк — ки́лим.