1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Вашуленко

Вправа 188

1. Прочитай слова. Подумай, чи можна перевірити написання в них пропущених букв наголосом. Спиши.

Рекорд, ремесло, ремонт, репродуктор, республіка, редактор, ревізор, директор.

 

2. Зі словами ремонт і ретельно склади і запиши одне речення.

Господарі зробили гарний ремонт своєї квартири.

Всі матеріали археологічної експедиції ретельно вивчаються.

Повідомити про помилку