1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Вашуленко

Вправа 221

1. До поданих слів добери і запиши за зразком спільнокореневі з префіксом без-. Познач у дібраних словах частини основи.

Водний — безводний, законний — беззаконний, змістовний — беззмістовний, земельний — безземельний, листя — безлистий, хмарний — безхмарний, крайній — безкрайній, шумний — безшумний, звучний — беззвучний, зоряне — беззоряне, зуби — беззубий.

Повідомити про помилку