Вправа 240

З орфографічного словника випиши 10 слів з апострофом після префіксів.

Від’їжджати, під’їзний, від’єднання, півящика, пів’яблука, в’їзд, під’єднання, з’їзд, під’юджувати (дошкуляти словами, дражнити, насміхатися), під’ярок (ідомашня худоба до 1 року).