1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Вашуленко

Вправа 256

2. Випиши виділені слова. Добери до них спільнокореневі з різними суфіксами. Проаналізуй будову цих слів.

Ясне — прояснилось, ясно, ясненько, вияснилось; вітер, вітрисько, вітряний, вітрюган, вітерець; сніг, сніжок, підсніжник, засніжений.