1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Вашуленко

Вправа 296

1. До поданих слів, що називають ознаки предметів (прикметники), добери за зразком спільнокореневі слова — іменники і запиши.
2. У дібраних словах другого стовпчика познач корінь і суфікс.

Смачний — смак зелений — зелень , апетитний — апетит широкий — широчінь глибокий — глибина, смішний — сміх , молодий — молодість старий — старість , чемний — чемність , гнучкий — гнучкість швидкий — швидкість , щирий — щирість .

Повідомити про помилку