1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Вашуленко

Вправа 390

1. Прочитайте текст і спишіть два речення. Підкресліть дієслова і всі іменники, які з ними зв’язані. Усно ставте питання до іменників.

У затінку, під валунцем, загледів Мишко кущик пізніх пролісків. Ніжні синьоокі первістки весни заховались у холодку від сонця.

 

2. Складіть план тексту, поділивши його на абзаци.

План

1. Заховались пізні проліски.
2. Не піднялась рука зірвати.
3. Узяв удома посадити пролісок.

Повідомити про помилку