Вправа 406

Пригадайте і запишіть кілька прислів'їв із дієсловами-антонімами за зразком.

І найбільші люди мали малу колиску.
Розумний учить, дурний повчає.
Знання красить, а незнання смішить.
Корінь навчання гіркий, а плід його солодкий.