1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Вашуленко

Вправа 410

Склади словосполучення з дієсловами гріє, летить так, щоб ці дієслова у них вживались у прямому й переносному значеннях.

Гріє сонце — гріє думка; летить ластівка — летить день.