1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Вашуленко

Вправа 456

Пригадай правило переносу слів з апострофом. Спиши, поділяючи слова для переносу різними способами.

По-льовий, польо-вий; ма-льований, мальо-ваний, мальова-ний; пам’-ятати, пам’я-тати, пам’ята-ти; бур’-ян; дядь-ко; на-сіння, насі-ння, насін-ня; швид-ко; чай-ка; груд-дя; ход-жу; ку-курудза, куку-рудза, кукуру-дза; го-стрий, гос-трий.

Повідомити про помилку