Вправа 115

Прочитайте підкреслені слова. Доберіть до них із запропонованих слів спільнокореневі: землянка, людський, земляний, людина, людяний. Запишіть ці слова, позначте корінь.

Землі — землянка, земляний. Люди — людський, людяний.