1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Захарійчук

Вправа 133

Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви. Спишіть текст, уставляючи пропущені букви. Доберіть перевірні слова, які допомогли вам правильно написати ненаголошені звуки [е], [и]. Запишіть їх у дужках.

Легенький (лéгко) вітер колише жита (жи́то). Під вагою зерна (зéрна) низько хилиться до землі (зéмлі) повний колос. Стебло (стéбла) стоїть високе й рівне. Подекуди синіють (си́ній) волошки. А он червоніє (чéрвень) мак. Радісно, весело в полі!