Вправа 136

Підкресліть слова з орфограмою «Написання ненаголошених голосних звуків [е], [и] у корені слів». Доберіть до них перевірні слова.

Золоте українське сонечко світило весело (весéлий) понад білим селом (сéла). Хатки ніби потопали в білому вишневому (ви́шня) цвіту. Зеленіли (зéлень) розлогі поля та луги. Над річкою височіла (ви́соко) козацька могила. На березі (бéрег) зібралися хлопці-пастушки та заводили свої забави. Вівці хрумали на лузі соковиту весняну (вéсни) травичку.