1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Захарійчук

Вправа 137

Спишіть казку, уставляючи пропущені букви. Підкресліть слова з орфограмою «Написання ненаголошених голосних звуків [е], [и] у корені слів». Запишіть до них у дужках перевірні слова.

Хвалилася Царівна Осінь, що син її Вересень збирає великі (вéлич) дари садів і полів. Сина Жовтня величала (вéлич) справжнім чарівником. Усе в золото вбере, дорогим багрянцем посипле землю, а жовтими килимами (ки́лим) встелить стежини (стéжка) між дерев (дéрево). На лісові галяви сипоне (си́пе) без міри злата. Та ось приходить і її син Листопад (ли́стя). Він ....