Вправа 153

Бі-лий гриб, пов-ний віз, пу-хкий сніг, мо-гу-тній дуб, со-лод-кий а-пель-син, ви-со-кий бе-рег, трі-ску-чий мо-роз, гір-ка редь-ка.