Вправа 156

Спишіть прислів’я, уставляючи пропущені букви. Поясніть їх написання.

Легкого хліба не шукай — не знайдеш. Ложка дьогтю зіпсує бочку меду. Легко сказати, а важко зробити.