Вправа 164

Складіть текст за малюнком і кінцівкою, використовуючи в тексті словосполучення з довідки.

Вузька стежка привела нас до річки. Швидка річка протікала через густий ліс, широкий луг і впадала в озеро. На березі росли стрункі берези, міцні дуби. На березовій гілці сиділи веселі пташки. Своїм співом вони привертали увагу всіх перехожих. Низький берег річки був вкритий зеленою травою. Річка бігла все далі й далі. Ми замилувалися її красою. Це була наша рідна річка, наш рідний берег.

 

Доберіть до слів лісова, рідна спільнокореневі. Позначте основу, корінь.

Лісова — лісник, ліс, лісничий.

Рідна — рід, рідненький