Вправа 175

Спишіть текст, уставляючи пропущені букви. У підкреслених словах визначте префікс. Запишіть до виділених слів слова, від яких вони утворилися, за допомогою префіксів.

• Раптом Малий почув легеньке гудіння: повз вікно повільно пролетів товстий чоловічок. Це був Карлсон, що живе на даху. Він тільки зміряв Малого довгим поглядом і полетів собі далі. Потім зробив невеличке коло над дахом, облетів димар і повернувся назад до вікна. Тепер він додав швидкості й підлетів до Малого, ніби літак.

• Пролетів, полетів, облетів, підлетів

• Почув — чув, повільно — вільний, зміряв — міряв, зробив робив, повернувся — вернув, додав — дав.