Вправа 176

Утворіть нові слова від слів купити, їхати, лити, гнати за допомогою префіксів: до-, за-, при-, з (зі)-, пере-, ви-. Запишіть.

Купити — докупити, закупити, перекупити, викупити, скупити.
Їхати — доїхати, заїхати, приїхати, з’їхати, переїхати, виїхати.
Лити — долити, залити, прилити, злити, перелити, вилити.
Гнати — догнати, загнати, пригнати, зігнати, перегнати, вигнати.