Вправа 183

Спишіть сполучення слів, розкриваючи дужки. Поясніть написання префіксів і прийменників.

Добігли до річки, з’їхали з гірки, примостили при вікні, довчити до вечора, зашуміло за тином, ускочити у воду, відплив від причалу.