1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Захарійчук

Вправа 185

• Спишіть виділені слова. Позначте префікси. Запишіть слова, від яких вони утворилися за допомогою префіксів.

Прадавній — давній, побіля — біля, розкинув — кинув.

 

• Слово розкинув поділіть на склади для переносу.

Роз-ки-нув

 

• Утворіть нові сполучення слів із підкресленим словом. Запишіть.

Прадавній ящір, побіля хати, розкинув руки.

Повідомити про помилку