1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Захарійчук

Вправа 187

• Спишіть текст, уставляючи пропущені букви. Поділіть підкреслені слова на склади для переносу, позначте в них префікси.

ЯВІР І ВЕСНЯНИЙ ВІТЕР

На лісовій галявині розтанув сніг. З-під землі виглянула несмілива травичка, а красень Явір іще спав.

Цього ранку небо було блакитним, безхмарним. На галявині — тихо, безвітряно. Сонечко лагідно пестить безлисту крону Явора. Та ось налетів теплий весняний Вітер. Він розгойдав сонне деревце. Тепло й лагідно зашепотів йому дивну розповідь про весну. Явір розправив свій дужий стан, розгойдав гілля. Од радості на ньому зазеленіли бруньки.

 

• Підкресліть прийменники. Поясніть правопис префіксів і прийменників. Перекажіть казку.

Роз-та-нув, без-хмар-ним, без-віт-ря-но, без-лис-ту, роз-гой-дав, роз-по-відь, роз-пра-вив.

Повідомити про помилку