Вправа 200

Доберіть із словника 5 слів з апострофом, який пишуть у словах після префіксів.

Роз'їзд, під’їзд, об’єднання, з’ясувати, роз’єднатись, роз’їхатись.