Вправа 207

Утворіть і запишіть від поданих груп слів усі можливі нові (зменшено-пестливі) слова за допомогою суфіксів.

Сестричка, сестронька, тітонька, тіточка, дядечко, Дяденько.

Худенький, худесенький, худюсінький, тихенький, тихесенький, біленький, білесенький, рідненький, ріднесенький, моло денький, молодесенький.