1. Домашні завдання
  2. 3 клас
  3. Українська мова
  4. Захарійчук

Вправа 219

• Спишіть перший абзац тексту, уставляючи пропущені букви. Поясніть написання подвоєння букв нн.

Мабуть, немає рослини, яка б не була лікарською. Візьмемо таку буденну рослину, як картопля. Вона багата на крохмаль.

 

• Випишіть підкреслені іменники, утворіть від них прикметники за допомогою суфікса -н-.

Рослини — рослинний, вітаміни — вітамінний, речовини — речовинний.

Повідомити про помилку