Вправа 229

Спишіть до кінця текст вправи 227, уставляючи пропущені букви. Підкресліть у тексті слова-антоніми.

Бо це наші пісні, вони нам рідні, — дружно відказали горобчики. — А рідне ми не міняємо на чуже, бодай і краще.