Вправа 235

Складіть і запишіть речення, використовуючи прийменники в, у, з, до, біля, на, за. Підкресліть їх.

У великій будці живе пес. До песика прилетіла ґава і сіла на будку. Песик вмостився біля будки у затінку. За будкою песик заховав смачну кістку.