Вправа 243

• Випишіть із вірша підкреслені слова. Позначте в них префікс.

Обнові, застеляє.

• Доберіть до виділених слів спільнокореневі (за зразком).
(що?) скло, (який?) скляний, (що робити?) склити, (що?) сніжок, (який?) сніжний, (що зробити?) засніжити.