Вправа 245

Спишіть другий абзац, уставляючи пропущені букви. Покажіть зв’язок слів у виділеному реченні. Підкресліть слова, ужиті в переносному значенні.

Золоті руки зерно посіяли. Урожай доглянули й зібрали.

Роботящі руки зерно змолотили. Тісто замісили, хліб спекли.

І лежить на столі хліб теплий, пахучий, золотий.