Вправа 249

Спишіть текст, уставляючи пропущені букви. Запишіть у дужках питання, на яке відповідає іменник.

У сиву давнину наші предки зустрічали Новий рік із квітучою вишнею. Незадовго до свята саджали в діжку маленьке деревце (що?). Діжку (що?) вносили в хату. Діти (хто?) поливали деревце. У теплі з’являлися бруньки (що?). Дерево рясно вкривалося біло-рожевим цвітом.

Навколо новорічної вишні люди веселилися — водили хороводи, співали пісень. Квітуче деревце залишалося в хаті. Весною господарі висаджували деревце в землю.

Доберіть споріднені слова до виділеного слова. У цих словах позначте корінь.

Свята, святковий, святкують.